Air@Work Purified Fresh Air

Fijnstof filtratie Indirect Adiabatische Koeling HR warmte terugwinning
 
 

Purified Fresh Air

Verse, schone lucht en een comfortabele temperatuur is een noodzaak voor een gezonde leefomgeving. Helaas blijkt dit tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Door klimaatverandering en luchtvervuiling laat dit te wensen over.

Om toch aan de wensen van een gezonde leefomgeving te voldoen worden er allerlei maatregelen genomen en systemen ingezet om de lucht kwaliteit te verbeteren. De maatregelen zullen langzaamaan hun effect krijgen maar worden door de tijd waarschijnlijk alweer ingehaald! De gebruikte systemen gebruiken veel energie en vaak ook een grote hoeveelheid schadelijke koudemiddelen. Dit is in de tijd van de energie transitie en uitfasering van de koudemiddelen niet gewenst.

De behoefte voor meer ventilatielucht zal door de nieuwe bouweisen, BENG-eisen en NTA 8800-methode, een belangrijke factor gaan spelen. Voldoende schone zuurstofrijke lucht maar ook voldoende lucht om middels ventileren de woonomgeving comfortabel te houden.

Het Air@Work PFA-systeem is uitzonderlijk goed toepasbaar voor scholen, gezondheidsinstellingen, kantoren en woningen. Omdat hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van deze doelgroepen.

Werking Systeem

Het Air@Work PFA-systeem is opgebouwd uit een aantal beproefde componenten.

Het systeem is gebaseerd op balansventilatie waarbij verse lucht van buiten wordt aangezogen en lucht uit de te klimatiseren ruimte wordt afgevoerd. Voor deze luchtverplaatsing wordt gebruik gemaakt van de laatste generatie EC toeren geregelde ventilatoren wat een bijzonder gunstig energie verbruik garandeert conform de ErP-verordening.

De eerste stap van klimatiseren is het reinigen van de aangezogen buiten lucht met een speciaal hiervoor ontwikkeld elektrostatisch filter.

In de aangezogen verse buitenlucht bevinden zich hele fijne deeltjes. Deze worden geladen in het elektrostatisch filter. De geladen deeltjes worden hierna afgevangen door hiervoor speciaal ontwikkelde collector platen. Het filter ontdoet hiermee de lucht van o.a. fijnstof, ultra fijnstof en Microbiologische verontreiniging. De werking is 99,9% gegarandeerd met een uitzonderlijke lage drukval, tot 90% lager dan conventionele (HEPA) filters, wat resulteert in een laag energie verbruik.

De tweede stap in het systeem is de lucht tot een juiste comfortabele temperatuur waarde te brengen. Dit wordt gedaan met een hoog rendement tegenstroom warmtewisselaar met een geïntegreerde indirect adiabatische koelsysteem.

De gefilterde lucht wordt door de tegenstroom warmtewisselaar heen gezogen. In de koude periode zal deze lucht indirect worden opgewarmd door de retourlucht met een rendement oplopend tot 92%.

In de tussenliggende periode zal er middels een by-pass gebruikt worden gemaakt van vrije ventilatielucht.

In de warme periode zal er in de retour lucht water worden toegevoerd waarmee er op de platen van de warmtewisselaar een water film worden gerealiseerd. De retourlucht stroomt langs de waterfilm en zal hiervan vocht opnemen, verdampen. In dit adiabatische koel proces wordt voor het verdampen van het water energie onttrokken van de verse aangezogen lucht aan de andere zijde van de plaat. Hierdoor zal deze lucht afkoelen tot een comfortabele temperatuur zonder dat de luchtvochtigheid toe neemt.

De aangezogen buitenlucht kan hiermee circa 10˚C worden afgekoeld. Dit wordt bepaald door de conditie van de buitenlucht en de retour lucht. Hoe lager de luchtvochtigheid hoe meer koelvermogen er kan worden geleverd.

De gefilterde en geklimatiseerde lucht wordt toegevoerd aan de gebruikers ruimte en zorgt hiermee voor een gezonde en comfortabele leefomgeving.

Purified Fresh Air system
 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief: 

Volg ons op sociale media: Facebooktwitterlinkedin