De voordeligste oplossing voor duurzame datacenterkoeling en klimaatbeheersing.

Voordelig Duurzaam Betrouwbaar
 
 

Aanbevelingen voor beheer luchtbehandeling inzake corona virus!

Vrijdag 14 juni 2024

Rectificatie (26-3-2020): Warmtewiel hoeft niet te worden uitgeschakeld volgens een update van REHVA.

REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, komt met aanbevelingen voor beheer van luchtbehandelingsinstallaties.

Air@Work levert het ASPRA filtratie systeem waarmee het corona virus uit de lucht kan worden verwijdert. Deze is ook te combineren in bestaande luchtbehandelingssystemen. 

Als lid van de TVVL willen wij graag onderstaand delen met dank aan Ed Rooijakkers voor de beknopte samenvatting wat dit inhoudt voor de klimaatinstallatie en met name de luchtbehandeling in:

 • Verleng de bedrijfstijden van de ventilatie-installatie;
 • Indien een luchtbehandelingsinstallatie warmtewielen heeft deze bij voorkeur stilzetten;
 • Bij een recirculatiesysteem, vermijd toepassen van de recirculatie en de systemen naar 100% buitenlucht zetten;
 • Warmteterugwinning met twin coils behoeft geen nadere aandacht;
 • Gebruik meer te openen ramen en informeer de gebruikers daarover;
 • Meer of hoger bevochtigen van de lucht heeft geen effect;
 • Reinigen van kanalen heeft geen effect;
 • Extra vervangen van filters heeft geen effect;
 • In sommige gevallen kan de inzet van lokale luchtreinigers voordelen bieden.

Deze systemen zijn aanwezig bij veel gebouwen in Nederland. Voor de onderbouwing verwijzen we naar de volgende documenten.

REHVA COVID-19 Guidance

Getting workplace ready for COVID-19

Zoals REHVA schrijft kan dit problemen geven met de capaciteit van de LBK’s bij lagere temperaturen en daarmee de behaaglijkheid. Dit dient echter geaccepteerd te worden omdat gezondheid boven comfort gaat. Beveiliging voor bevriezing dient daarbij wel goed nagegaan te worden.

Een voorgestelde aanpak:

 • Na te gaan met de technische afdeling, onderhoudspartij en/of adviseurs welke systemen anders ingesteld moeten worden volgens bovenstaande aanbevelingen;
 • Een beknopte instructie op te (laten) stellen voor en/of door de onderhoudspartij hoe en waar dit uit te voeren;
 • Een eenvoudige gebruikershandleiding/communicatie document op te stellen om de gebruikers te informeren. Met o.a. verhoogd energiegebruik (en dus exploitatiekosten). Bij voorkeur in samenwerking met de communicatie afdeling.